Showing 40-60 out of 162 memorials


Loretta A. Gacek Memorial

Gacek, Loretta A.

October 13, 1925 - December 10, 2012

Created on September 17, 2013


James W. Gavin Memorial

Gavin, James W.

August 03, 1928 - December 02, 2011

Created on September 17, 2013


Arthur H. Geisler Memorial

Geisler, Arthur H.

April 10, 1930 - February 27, 2011

Created on September 17, 2013


Rose E. Giunti Memorial

Giunti, Rose E.

September 27, 1915 - August 09, 2013

Created on September 17, 2013


Geraldine Golf Memorial

Golf, Geraldine

March 09, 1939 - February 25, 2014

Created on February 27, 2014


Colt Jarrett Grabowski Memorial

Grabowski, Colt Jarrett

February 21, 1993 - May 16, 2013

Created on September 17, 2013


Charlotte V. Graf Memorial

Graf, Charlotte V.

December 23, 1917 - November 18, 2011

Created on September 17, 2013


Maura Griffin Memorial

Griffin, Maura

October 31, 1940 - November 03, 2011

Created on September 17, 2013


Albert J. Grinis Memorial

Grinis, Albert J.

May 12, 1933 - September 21, 2012

Created on September 17, 2013


Fred J. Gronek Memorial

Gronek, Fred J.

July 24, 1929 - October 21, 2011

Created on September 17, 2013Diane G. Hard Memorial

Hard, Diane G.

November 27, 1950 - November 26, 2011

Created on September 17, 2013


Lillian A. Havlik Memorial

Havlik, Lillian A.

August 25, 1917 - February 01, 2012

Created on September 17, 2013


August W. Heider Memorial

Heider, August W.

August 02, 1934 - July 09, 2012

Created on September 17, 2013


Joseph J. Hipsman Memorial

Hipsman, Joseph J.

October 02, 1920 - July 02, 2012

Created on September 17, 2013


Jerry J. Holy Memorial

Holy, Jerry J.

August 04, 1920 - June 11, 2012

Created on September 17, 2013


Mary Jane Horne Memorial

Horne, Mary Jane

October 25, 1921 - March 02, 2012

Created on September 17, 2013


John A. Houdek Memorial

Houdek, John A.

December 12, 1955 - July 01, 2013

Created on September 17, 2013


Regina Ivanauskas Memorial

Ivanauskas, Regina

June 11, 1942 - April 18, 2011

Created on September 17, 2013


Richard K. Jacobsen Memorial

Jacobsen, Richard K.

February 16, 1941 - October 04, 2012

Created on September 17, 2013